Hybrid

คอร์สปรับมาตรฐานแบบผสมผสาน McBrown’s Hybrid

คอร์สนี้เหมาะกับใครบ้าง?

 • ผู้เรียนที่ไม่มีพื้นฐาน หรือต้องการเรียนใหม่ทั้งหมด
 • ผู้เรียนที่มีจุดประสงค์เพื่อใช้ในการพัฒนาทักษะโดยรวมทางด้านภาษาอังกฤษ
 • ผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่สามารถเดินทางมาเรียนที่โรงเรียนได้ แต่ลำบาก
 • ผู้ที่มีเวลาจำกัดในการเรียนในแต่ละสัปดาห์

คอร์สนี้จะได้เรียนอะไรบ้าง?

 • ผู้เรียนจะได้เรียนไวยากรณ์ขั้นละเอียดผสมผสานกับการปรับวิธีการคิด ในแบบฉบับของ McBrown®
 • ผู้เรียนจะได้เรียนหลักของการอ่านออกเสียง (Pronunciation)
 • ผู้เรียนจะสามารถแต่งประโยคแบบซับซ้อนเป็นภาษาอังกฤษได้ แต่ยังไม่ช่วยในเรื่องความเร็วและความคล่องแคล่ว
 • ผู้เรียนจะสามารถทำข้อสอบในส่วนของไวยากรณ์ ทั้งแบบหาจุดผิดพลาดของประโยค (Error Recognition) และแบบตัวเลือก

คำนิยาม

ราคา

 • 36,000 บาท

โปรโมชั่น

 • ผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิต 0% x 10 เดือน ผ่านบัตรเครดิตที่ร่วมรายการทางด้านล่าง
  • Bangkok Bank
  • KTC
  • KBank
 • หรือ สามารถตรวจสอบส่วนลดและโปรโมชั่นได้ที่ Official Line Account ของโรงเรียนฯ

ตารางเรียนแบบ In-Class

ทดลองเรียนแบบ In-Class

ทดลองเรียนแบบ IOC

IN-CLASS

เรียนที่โรงเรียน

การแก้ไข

การจัดสรรเวลา

วิธีการ

อายุ

วิถีชีวิต

หัวช้า

ความทั่วถึง

Personalized

Empathy

KPI

คลิก Tab ด้านซ้ายเพื่ออ่าน

ปัญหาของการเรียนทั่วๆไป:

ผู้เรียนวัยทำงานที่มีเวลาไม่ตรงกันในแต่ละวัน โดยเฉพาะผู้ที่ทำงานเป็นกะ, วัยมหาลัยจะต้องใช้เวลากับการเรียนในมหาวิทยาลัยและงานต่อเนื่องเป็นหลัก, วัยมัธยมศึกษาตอนปลาย มีหลายวิชาเรียนที่จะต้องเข้า

ทำให้ไม่สามารถจัดสรรเวลาเรียนแบบต่อเนื่องได้ อันจะก่อให้เกิดการเลิกเรียนกลางคัน

สิ่งที่ McBrown’s In-Class แก้ไข:

ผู้เรียนสามารถสร้างตารางเรียนขึ้นมาเองได้ โดยสามารถกำหนดวันเรียน และชั่วโมงเรียนในแต่ละวันได้ด้วยตนเอง ภายในเวลาที่โรงเรียนเปิดทำการ อ้างอิงจาก www.brown-english.com/timetable

ปัญหาของการเรียนทั่วๆไป:

ผู้เรียนที่เป็นผู้ใหญ่ที่ไม่มีพื้นฐาน ต้องการเรียนใหม่ทั้งหมด แต่ไม่ได้ต้องการวิธีการเรียนแบบเด็ก เช่นการร้องเพลง ABC หรือบทสนทนาจำพวก Hello, How are you?

สิ่งที่ McBrown’s In-Class แก้ไข:

เนื้อหาและวิธีการของ McBrown’s In-Class ถูกสร้างมาเพื่อผู้ใหญ่ที่ต้องการเรียนใหม่ทั้งหมด เราสอนแม้กระทั่ง ABC แต่ในแบบที่เหมาะสมกับผู้ใหญ่ และจะลัดไปยังขั้น Advance ได้ในเพียงเล่มที่ 2 ของคอร์ส Standard จากทั้งหมด 6 เล่ม

ปัญหาของการเรียนทั่วๆไป:

ผู้เรียนที่เป็นผู้ใหญ่จะรู้สึกเขินอาย เมื่อต้องมาเรียนร่วมคลาสกับเด็ก โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเป็น Class Conversation ที่จะต้องจับคู่กัน

สิ่งที่ McBrown’s In-Class แก้ไข:

McBrown’s In-Class จำกัดอายุผู้เรียน 17 ปีขึ้นไป ด้วยความเหมาะสมของเนื้อหาและบรรยากาศในการเรียน

ปัญหาของการเรียนทั่วๆไป:

ผู้เรียนที่เป็นผู้ใหญ่ โดยเฉพาะวัยทำงาน จะได้รับความเครียดที่สะสมจากการทำงานประจำวัน การเรียนทักษะเพิ่มเติมจะทำให้เป็นการเพิ่มความเครียดในชีวิตช่วงที่เรียนและลดโอกาสในการพักผ่อน

สิ่งที่ McBrown’s In-Class แก้ไข:

ผู้เรียนสามารถจัดสรรเวลาเรียนให้เหมาะกับ Lifestyle ของตนเองในแต่ละช่วงเวลาได้ 100%

ปัญหาของการเรียนทั่วๆไป:

ผู้เรียนที่หัวช้า หากเรียนเป็นกลุ่ม มักจะตามเพื่อนไม่ทัน อันเป็นสาเหตุของการเลิกเรียนกลางคันเนื่องจากเรียนต่อไปก็ไม่รู้เรื่องอยู่ดี

สิ่งที่ McBrown’s In-Class แก้ไข:

วิธีการเรียนของ McBrown’s In-Class คือเป็นแบบกึ่งตัวต่อตัว ดังนั้นปัญหาการตามเพื่อนไม่ทันจึงไม่เคยถูกพบในโรงเรียน

ปัญหาของการเรียนทั่วๆไป:

การเรียนเป็นกลุ่ม ไม่ว่าจะขนาดใด จะมีผู้เรียนตกค้างที่ได้รับการดูแลไม่ทั่วถึงเสมอ

สิ่งที่ McBrown’s In-Class แก้ไข:

วิธีการเรียนของ McBrown’s In-Class คือเป็นแบบกึ่งตัวต่อตัว อีกทั้ง เราจำกัดจำนวนนักเรียน 10 คนต่อครู 1 คนในแต่ละชั่วโมง และเราสร้างเนื้อหาและระบบการเรียนมาให้เอื้อกับจำนวนนักเรียนที่จำกัดไว้ ดังนั้นปัญหาการดูแลไม่ทั่วถึงจึงไม่เคยถูกพบในโรงเรียน

ปัญหาของการเรียนทั่วๆไป:

ผู้เรียนแต่ละคน ใช้เวลาและจำนวนครั้งในการทำแบบฝึกหัดไม่เท่ากัน ในการเรียนให้สัมฤทธิ์ผล

สิ่งที่ McBrown’s In-Class แก้ไข:

ผู้เรียน McBrown’s In-Class จะได้รับสิทธิ์ในการใช้งาน Online Practice ซึ่งเป็นแบบฝึกหัดเดียวกับในหนังสือเรียน ที่สามารถทำซ้ำกี่ครั้งก็ได้หากต้องการทบทวน

ปัญหาของการเรียนทั่วๆไป:

หลายๆโรงเรียนใช้หลักสูตรสำเร็จที่ถูกซื้อมาจากต่างประเทศ โดยผู้ออกแบบหลักสูตรไม่ได้เข้าใจความคิดของชาติที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็น Mother Tongue

สิ่งที่ McBrown’s In-Class แก้ไข:

หลักสูตรในคอร์ส Standard ถูกกลั่นกรองและแก้ไขมากว่า 50 รอบ จากข้อสงสัยทั้งหมดที่เจอโดยผู้เรียนชาวไทยที่ไม่มีพื้นฐาน

ปัญหาของการเรียนทั่วๆไป:

หลายๆโรงเรียนใช้หลักสูตรสำเร็จที่ใช้จำนวนชั่วโมงในการเรียนเป็นหลัก ส่งผลให้ครูสอนตามจำนวนชั่วโมงที่ถูกกำหนดไว้ในคอร์ส โดยไม่ได้คำนึงถึงว่านักเรียนจะได้รับเนื้อหาที่สอนได้เต็มที่หรือไม่

สิ่งที่ McBrown’s In-Class แก้ไข:

การที่ McBrown’s In-Class ไม่มีจำนวนชั่วโมงจำกัด ทำให้ครูไม่ได้รับแรงกดดันว่าจะต้องสอนเนื้อหาใดๆให้จบภายในชั่วโมงที่กำหนด ทำให้ไม่สอนแบบเร่งรัด แต่คำนึงถึงความเข้าใจที่ผู้เรียนได้รับมากกว่า

IOC

อินเตอร์แอคทีฟออนไลน์

การแก้ไข

สมาธิ

ความเข้าใจ

อัตราการเรียนรู้

หัวช้า

รู้จักตนเอง

คลิก Tab ด้านซ้ายเพื่ออ่าน

ปัญหาของการเรียนออนไลน์ทั่วๆไป:

ผู้เรียนขาดสมาธิและวินัยในการเรียน, ผู้สอนไม่สามารถตรวจสอบได้ว่า ณ ขณะที่เรียน ผู้เรียนได้ทำการเรียนจริงหรือทำกิจกรรมอื่นควบคู่กันไปด้วย

สิ่งที่ IOC แก้ไข:

การที่เป็น Interactive Video ทำให้ผู้เรียนไม่สามารถเปิด VDO ค้างไว้ แล้วทำกิจกรรมอย่างอื่นไปด้วยได้ เนื่องจาก VDO จะมีคำถามที่ผู้เรียนจะต้องตอบ โดยใช้เนื้อหาก่อนหน้านั้นมาตอบ หากผู้เรียนไม่ได้ฟังเนื้อหา ผู้เรียนจะไม่สามารถตอบคำถามได้ เป็นสาเหตุที่ทำให้ผู้เรียนต้องดู Video นั้นๆอีกรอบหนึ่ง และผู้เรียนไม่สามารถทำกิจกรรมอย่างอื่นไปด้วยได้ เนื่องจากหากผู้เรียนไม่ตอบคำถามที่ตัว Interactive Video ถามไว้ ตัว Video จะไม่เล่นต่อ ก็จะเป็นการบังคับให้ผู้เรียนมาดูตัว Video ใหม่อีกครั้งหนึ่งอยู่ดี

ปัญหาของการเรียนออนไลน์ทั่วๆไป:

ผู้เรียนทำแบบฝึกหัดแล้วผิด แต่ไม่เข้าใจว่าสาเหตุที่ผิดคืออะไร และหาคนมาเฉลยให้ไม่ได้เพราะเป็นการเรียนแบบ Video / Live เป็นกลุ่มๆ

สิ่งที่ IOC แก้ไข:

เนื้อหาของตัวแบบฝึกหัดในคอร์ส Standard จะถูกคัดกรองมาแล้วระดับหนึ่งว่า เมื่อผู้เรียนตอบผิดและเมื่อดูเฉลยแล้ว ผู้เรียนจะสามารถพิจารณาได้ว่าทำไมจึงผิดในข้อนั้นๆ เนื่องจากเราตัดปัจจัยตัวอื่นๆไปในแบบฝึกหัดแล้วหากผู้เรียนยังไม่ได้เรียนเรื่องนั้นๆ

ปัญหาของการเรียนออนไลน์ทั่วๆไป:

ผู้เรียนแต่ละคนมีระดับความไวที่แตกต่างกัน ดังนั้นการใช้ Video ตัวเดียวกัน / Live สอนครั้งเดียวกันจะก่อให้เกิดปัญหาที่แตกต่างกัน

ในมุมของผู้เรียนที่หัวไวเกินกว่าค่าเฉลี่ย ผู้เรียนจะเกิดความรู้สึกเบื่อและรู้สึกเสียเวลาว่าต้องมานั่งฟังคำอธิบายในสิ่งที่ตนเองรู้อยู่แล้ว อันจะทำให้เกิดปัญหาข้อ 1-3

ในมุมของผู้เรียนที่หัวช้าเกินกว่าค่าเฉลี่ย ผู้เรียนจะต้องการคำอธิบายที่มากกว่าคนอื่นใน Class ซึ่งการใช้ Video ตัวเดียวกับกลุ่มที่หัวไว จะไม่ตอบโจทย์ และการเรียนใน Class เดียวกันกับกลุ่มที่หัวไว จะทำให้ผู้เรียนที่หัวช้าตามไม่ทัน ซึ่งเมื่อตามไม่ทัน ผู้เรียนในกลุ่มนี้จะหยุดให้ความสนใจในเนื้อหา (เนื่องจากถึงให้ความสนใจไป อย่างไรก็ไม่รู้เรื่องอยู่ดี) อันจะนำให้ไปสู่ปัญหาข้อ 1-3

สิ่งที่ IOC แก้ไข:

Interactive Video จะมีการกดตอบคำถามในตัว Video คำสอน หากตอบถูก จะลัดคำอธิบายที่มากกว่าปกติ ดังนั้น กลุ่มที่หัวไว จึงไม่มีความจำเป็นต้องฟังคำอธิบายในสิ่งที่ตนเองรู้อยู่แล้ว จะทำให้ความยาวของบทเรียนลดลง

หากตอบผิด จะมีคำอธิบายเพิ่มเติมในมุมของผู้ที่หัวช้า, ไม่มีพื้นฐาน เป็นคำอธิบายที่ผ่านการสะสมประสบการณ์สอนผู้ที่ไม่มีพื้นฐานมากว่า 6 ปีของ McBrown English ซึ่งเป็นสิ่งที่โรงเรียนส่วนใหญ่มักมองข้าม

ดังนั้น การใช้ Interactive Video ตัวเดียวกัน แต่ในมุมของผู้เรียนแต่ละคน จะได้รับสารที่ไม่เท่ากัน ตามความต้องการของผู้เรียนแต่ละคน

ปัญหาของการเรียนออนไลน์ทั่วๆไป:

ผู้เรียนบางคน ในหัวข้อบางเรื่อง ต้องเรียนเรื่องเดิมหลายๆรอบ เนื้อหาจึงจะเข้าไปอยู่ในหัวอย่างฝังลึกได้ การเรียนแบบ Live ไม่สามารถดูซ้ำได้

สิ่งที่ IOC แก้ไข:

การเรียนที่เป็น Video สามารถทำให้ผู้เรียนดูซ้ำเรื่องเดิมได้หลายๆครั้ง

ตัวคำอธิบายในคอร์ส Standard มีความละเอียดมาก และจะถามเรื่องเดิมซ้ำๆ หากผู้เรียนคนใด ยังตอบผิดเรื่องเดิมซ้ำๆ ลิงค์ VDO เฉพาะเรื่องนั้นๆที่เป็นจุดอ่อนของคนนั้นๆจะปรากฏขึ้น เป็นการ Personalize ให้ผู้เรียนแต่ละคนแก้จุดอ่อนของตนเอง

ตัวแบบฝึกหัด เป็นแบบฝึกหัดจริงๆที่ไม่ได้มีการวัดการทดสอบใดๆ จุดประสงค์คือให้ Personalize แก่ตัวผู้เรียนแต่ละคน ในแบบฝึกหัดหนึ่งๆ ผู้เรียนจะสามารถทำผิดได้แค่ 3 จุด หากผิดเกิน 3 จุด ผู้เรียนจะต้องทำแบบฝึกหัดนั้นใหม่อีกหนึ่งรอบ

นั่นหมายความว่า ในมุมของผู้เรียนที่สามารถทำแบบฝึกหัดผ่านได้ในรอบเดียว ผู้เรียนก็ไม่จำเป็นที่จะต้องทำเรื่องเดิมซ้ำๆ แต่ในมุมของผู้เรียนที่ผิดเรื่องเดิมซ้ำๆ ผู้เรียนจะต้องทำแบบฝึกหัดเรื่องเดิมๆจนกว่าจะเป็นความผิดในเรื่องนั้นครั้งสุดท้าย

ปัญหาของการเรียนออนไลน์ทั่วๆไป:

ผู้เรียนบางคน ในหัวข้อบางเรื่อง ต้องเรียนเรื่องเดิมหลายๆรอบ เนื้อหาจึงจะเข้าไปอยู่ในหัวอย่างฝังลึกได้ การเรียนแบบ Live ไม่สามารถทำให้ผู้สอนมองเห็นจุดอ่อนของแต่ละคนได้ อีกทั้งผู้เรียนก็ไม่สามารถระบุจุดอ่อนของตนเองได้เช่นกัน

จริงอยู่ที่การเรียนแบบ Video ทั่วไป ผู้เรียนจะสามารถดูซ้ำไปมาได้ แต่ตัวผู้เรียนเอง ในหลายๆครั้ง ยังไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าตัวเองไม่เข้าใจในเรื่องอะไร

สิ่งที่ IOC แก้ไข:

Interactive Video จะถามเจาะเรื่องนั้นๆ หากผู้เรียนตอบเรื่องใดผิด ก็จะมีลิงค์ให้เข้าไปดูเรื่องนั้นๆโดยเฉพาะ ทำให้ผู้เรียนรู้เรื่องที่เป็นจุดอ่อนของตนเอง ไม่จำเป็นต้องเสียเวลาดู Video คำสอนซ้ำทุกเรื่อง และไม่จำเป็นต้องเสียเวลามานั่งหาว่าตนเองอ่อนเรื่องอะไร เพราะหลายคนไม่สามารถหากได้ว่าตนเองจุดอ่อนคืออะไร จึงทำให้เลิกเรียน

HYBRID

ที่สุดแห่งการผสมผสาน

การแก้ไข

ความยาวคอร์ส

การเดินทาง

ระยะทาง

การเปลี่ยนแปลง

Empathy

การแก้ไข

คลิก Tab ด้านซ้ายเพื่ออ่าน

ปัญหาของการเรียนแบบ McBrown’s In-Class:

สำหรับผู้เรียนบางคน เนื่องจากเราไม่ได้มีระยะเวลากำหนด คอร์ส Standard จึงใช้ระยะเวลานานเกินไป ด้วยเหตุผลของการไม่มีเวลาเข้าเรียน อีกทั้ง วิธีการเรียนยังเป็นอัตนัย เป็นสาเหตุให้เรียนไม่จบ

สิ่งที่ Hybrid R+ แก้ไขปัญหา:

ผู้เรียนระบบ Hybrid สามารถสลับการเรียนแบบ In-Class และ IOC ได้ ทำให้ผู้เรียนจัดสรรตารางเรียนได้สะดวกยิ่งกว่าเก่า และยังเพิ่มอัตราการจบการศึกษาได้มากกว่า อาทิเช่น ผู้เรียนเลือกที่จะประหยัดเวลาเดินทาง โดยการเรียนแบบ IOC วันละ 1 ชั่วโมง ในวันธรรมดาหลังเลิกงาน และเลือกเรียนแบบ In-Class ในวันเสาร์-อาทิตย์

ปัญหาของการเรียนแบบ McBrown’s In-Class:

จากเหตุผลในข้อ 1 ยิ่งผู้เรียนใช้เวลาในการเรียนคอร์ส Standard มากเท่าไหร่ จะยิ่งเป็นสาเหตุให้มีค่าใช้จ่ายและระยะเวลาในการเดินทางมากเท่านั้น

สิ่งที่ Hybrid R+ แก้ไขปัญหา:

ด้วยปริมาณเนื้อหาที่เท่ากัน แต่ผู้เรียนระบบ Hybrid สามารถเรียนจบได้เร็วขึ้นด้วยการจัดสรรตารางเรียนที่สลับไปสลับมาระหว่าง IOC และ In-Class เป็นสาเหตุให้มีค่าใช้จ่ายและระยะเวลาในการเดินทางที่ลดลง

ปัญหาของการเรียนแบบ McBrown’s In-Class:

ผู้เรียนที่สามารถมาเรียนแบบ In-Class ได้แต่ไม่สะดวกมากนัก โดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตปริมณฑล จะมีปัญหาในการเดินทาง

สิ่งที่ Hybrid R+ แก้ไขปัญหา:

ผู้เรียนระบบ Hybrid ไม่จำเป็นต้องเข้าเรียนแบบ In-Class เป็นประจำ แต่ยังคงสามารถรักษาความต่อเนื่องโดยการเรียนผ่านระบบ IOC ได้ โดยหากผู้เรียนมีข้อสงสัยใดๆอันเกิดจากระบบ IOC ผู้เรียนสามารถทำการ Screen Capture ข้อสงสัยมาสอบถามได้แบบ In-Class เมื่อผู้เรียนสะดวกเข้ามาในตัวเมือง

ปัญหาของการเรียนแบบ McBrown’s In-Class:

ผู้เรียนบางคนใช้เวลาเกินกว่า 1 ปีในการเรียนคอร์ส Standard และในช่วงระหว่างการเรียนนั้น มีการเปลี่ยนที่อยู่อาศัย, ย้ายที่ทำงาน จึงทำให้ไม่สะดวกในการมาเรียนอีกต่อไป

สิ่งที่ Hybrid R+ แก้ไขปัญหา:

เนื้อหาที่ค้างไว้สามารถเรียนแบบ IOC ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนแปลง โดยหากผู้เรียนมีข้อสงสัยใดๆอันเกิดจากระบบ IOC ผู้เรียนสามารถทำการ Screen Capture ข้อสงสัยมาสอบถามได้แบบ In-Class เมื่อผู้เรียนสะดวกเข้ามาในตัวเมือง

ปัญหาของการเรียนแบบ McBrown’s In-Class:

ผู้เรียนที่มีปัญหาทางด้านสายตา อันจะส่งผลให้เกิดปัญหากับการเรียนรู้จากแผ่นกระดาษและแสงไฟ หรือแม้กระทั่งกระดาน จะเป็นสาเหตุให้ขาดประสิทธิภาพในการเรียนรู้

สิ่งที่ Hybrid R+ แก้ไขปัญหา:

ตัว Interactive Video ของ McBrown สามารถทำการขยายได้ ไม่ว่าจะดูผ่าน Platform ใดๆ

ปัญหาของการเรียนแบบ McBrown’s In-Class:

ผู้ที่เรียนออนไลน์ในบางคน ไม่สามารถตระหนักรู้ได้ถึงสาเหตุของการผิดพลาดในแบบฝึกหัดนั้นๆได้ด้วยตนเอง จึงทำให้เกิดการเรียนรู้ที่ไม่สมบูรณ์

สิ่งที่ Hybrid R+ แก้ไขปัญหา:

ผู้เรียนในระบบ Hybrid เมื่อเรียนผ่านระบบ IOC แต่มีข้อสงสัยที่ไม่สามารถตระหนักรู้ถึงสาเหตุได้ สามารถ Screen Capture แบบฝึกหัดที่เกิดข้อสงสัยเก็บไว้ และนำมาถามแบบ In-Class ได้เมื่อสะดวก

McBrown