Support IOC

IOC Instruction

คู่มือประกอบการใช้งานคอร์สปรับมาตรฐานแบบ อินเตอร์แอคทิฟออนไลน์

 

คอร์สเรียนแบบ อินเตอร์แอคทิฟออนไลน์ พัฒนาขึ้นโดย McBrown® คือ บทเรียนที่จะปรับตามความเข้าใจผู้เรียน ขึ้นอยู่กับคำตอบที่ผู้เรียนเลือกในแต่ละเนื้อหา ผู้เรียนแต่ละคนจะได้ชมวีดีโอในความยาวที่ไม่เท่ากัน ในคำอธิบายที่ต่างกัน ให้เหมาะสมกับระดับความเข้าใจของแต่ละคน

*คอร์สปรับมาตรฐานแบบ อินเตอร์แอคทิฟออนไลน์ เปิดให้บริการเฉพาะผู้เรียนที่อาศัยอยู่ในเขตเอเชียตะวันออก (East Asia) เท่านั้น โดยผู้สมัครสามารถตรวจสอบประเทศที่เปิดให้บริการได้จาก Official Line Account ของสถาบันฯ

 

 

สิ่งที่ผู้เรียนต้องมี

  • อินเตอร์เน็ตส่วนบุคคล
  • โทรศัพท์มือถือ, แท็บเลต, หรือคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับหลังจากสมัครเรียน

ขั้นตอนการเรียนรู้

STEP 1


 

ผู้เรียนจะได้รับชมคำอธิบายในหัวข้อต่างๆ ผ่านทางอินเตอร์แอคทิฟวีดีโอ

STEP 2


 

ผู้เรียนจะต้องทำแบบฝึกหัดในแต่ละบท ซึ่งจะเป็นแบบผสมผสานระหว่างอัตนัยและปรนัย

STEP 3


 

ในกรณีที่ผู้เรียนทำแบบฝึกหัดผิด ระบบจะเฉลยคำตอบที่ถูกต้องอัตโนมัติ หากผู้เรียนมีข้อสงสัย สามารถสอบถามทีมครูผู้สอนได้ ทางวีดีโอคอล

รายละเอียดเกี่ยวกับคอร์ส

 
บทเรียนแบ่งออกเป็น 4 ระดับ – Beginner I, Beginner II, Intermediate I และ Advance I โดย
 
Beginner I มี 55 Level
Beginner II มี 44 Level
Intermediate I มี 46 Level
Advance I มี 48 Level
 
ในแต่ละ Level มีแบบฝึกหัดประมาณ Level ละ 10 ประโยค ซึ่งเป็นแบบผสมผสานระหว่างอัตนัยและปรนัย

การสำเร็จการศึกษา

 
โรงเรียนภาษาแม็คบราว์น จะถือว่าผู้เรียนสำเร็จการศึกษา เมื่อผู้เรียนทำแบบฝึกหัดครบจำนวน Level ที่ตั้งไว้ โดยไม่มีจำนวนชั่วโมงจำกัด และไม่มีวันหมดอายุของคอร์ส ภายใต้ข้อจำกัดและข้อบังคับเกี่ยวกับความต่อเนื่อง

ข้อจำกัดและข้อบังคับเกี่ยวกับความต่อเนื่อง

 

นโยบายการไม่เรียนซ้ำ
 
ในกรณีที่ผู้เรียนทำแบบฝึกหัดใน Level นั้นเสร็จครบทุกข้อไปแล้ว ผู้เรียนจะไม่สามารถย้อนกลับมาทำแบบฝึกหัดเดิมได้ แต่ผู้เรียนยังสามารถชมอินเตอร์แอคทิฟวีดีโอได้ จนกว่าจะสำเร็จการศึกษาตามเงื่อนไขด้านบน
นโยบายความต่อเนื่อง
 
ในกรณีที่ผู้เรียนขาดเรียนติดต่อกันเกิน 90 วัน นับจากวันที่ Log In ครั้งล่าสุด จะถือว่าเป็นการสิ้นสุดของคอร์ส ไม่ว่าผู้เรียนจะทำแบบฝึกหัดครบจำนวนที่วางไว้หรือไม่ก็ตาม โดยผู้เรียนจะไม่สามารถทำการ Log In เข้าสู่ระบบได้อีกต่อไป

อุปกรณ์เสริม

 

Voice-to-text
 
ผู้เรียนสามารถใช้งานระบบการป้อนตามคำบอกเพื่อทำแบบฝึกหัดได้ โดยเน้นทักษะการออกเสียงเป็นหลัก ทั้งผ่านทางระบบ iOS หรือ Android
 
Apple Pencil
 
ในกรณีผู้เรียนเข้าเรียนผ่านแท็บเล็ต ผู้เรียนสามารถใช้งาน Apple Pencil ประกอบการเรียนได้ 
 
 
 
 
 
 

การปรับใช้งานส่วนบุคคลทางเลือก

 

 
ผู้เรียนสามารถเปิดใช้งานโหมดสะสมข้อผิดเฉพาะบุคคล (Collection)ได้ ในกรณีที่ผู้เรียนต้องการสำเร็จการศึกษาให้เร็วขึ้น
 
 

หากผู้เรียนเปลี่ยนจากโหมดธรรมดา ให้เป็นโหมดสะสมข้อผิดเฉพาะบุคคล (Collection) ในระหว่างทำแบบฝึกหัด ผู้เรียนจะต้องทำแบบฝึกหัดนั้นใหม่ทั้งหมดอีกรอบ

ผู้เรียนสามารถทำการแก้ไขข้อผิดเฉพาะบุคคลของผู้เรียนได้ โดยข้อผิดเฉพาะบุคคลทั้งหมดจะถูกนำไปรวมกันอยู่ในหน้า Content ที่ปุ่ม ในระดับเดียวกับชื่อแบบฝึกหัดนั้นๆ
 

ติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือของ McBrown®

ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่ ประหยัดเวลาโดยการขอการสนับสนุนทางออนไลน์ เราจะติดต่อผู้เชี่ยวชาญให้กับคุณ

McBrown