IOC Collection

IOC Instruction

โหมดสะสมข้อผิดเฉพาะบุคคล (Collection)

แนวคิด 

เนื่องจากผู้เรียนแต่ละคนมักผิดในแบบฝึกหัดข้อเดิมๆซ้ำไปมา ด้วยความเคยชิน โหมดสะสมข้อผิดเฉพาะบุคคลจึงถือกำเนิดขึ้น

 
ผู้เรียนสามารถเปิดการใช้งานโหมดสะสมข้อผิดเฉพาะบุคคลได้ โดยเปิดสวิตช์ทางด้านขวามือมุมบนของหน้าจอ
*ทุกครั้งที่ผู้เรียนเปิดหรือปิดสวิตช์ ผู้เรียนจะต้องทำแบบฝึกหัดนั้นๆใหม่ทั้งหมด

 

เมื่อผู้เรียนทำแบบฝึกหัดผิด ในหน้าที่คำเฉลยปรากฏขึ้น หากผู้เรียนประสงค์จะเก็บข้อผิดนั้นๆไว้ทำทีหลัง ในแฟ้มสะสมข้อผิด (collection) ของตนเอง ให้กดปุ่ม

 

 
หากผู้เรียนไม่ประสงค์จะเก็บข้อผิดนั้นๆไว้ทำทีหลัง ให้กดปุ่ม
*หากกดปุ่ม Close ผู้เรียนจะต้องทำข้อผิดนั้นทันที

หากผู้เรียนมีข้อผิดที่เก็บไว้ทำทีหลัง ทางเข้าของแฟ้มสะสมข้อผิดของผู้เรียน จะปรากฏขึ้นที่หน้า Challenge ในตำแหน่งด้านขวาของชื่อบทเรียนนั้นๆ

ในขณะที่โหมดสะสมข้อผิดเฉพาะบุคคลถูกเปิดใช้งานอยู่ ผู้เรียนสามารถทำผิดได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง

 

ติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือของ McBrown®

ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่ ประหยัดเวลาโดยการขอการสนับสนุนทางออนไลน์ เราจะติดต่อผู้เชี่ยวชาญให้กับคุณ

McBrown