STANDARD

คอร์สปรับมาตรฐาน McBrown’s In-Class

คอร์สนี้เหมาะกับใครบ้าง?

 • ผู้เรียนที่ไม่มีพื้นฐาน หรือต้องการเรียนใหม่ทั้งหมด
 • ผู้เรียนที่มีจุดประสงค์เพื่อใช้ในการพัฒนาทักษะโดยรวมทางด้านภาษาอังกฤษ

คอร์สนี้จะได้เรียนอะไรบ้าง?

 • ผู้เรียนจะได้เรียนไวยากรณ์ขั้นละเอียดผสมผสานกับการปรับวิธีการคิด ในแบบฉบับของ McBrown®
 • ผู้เรียนจะได้เรียนหลักของการอ่านออกเสียง (Pronunciation)
 • ผู้เรียนจะสามารถแต่งประโยคแบบซับซ้อนเป็นภาษาอังกฤษได้ แต่ยังไม่ช่วยในเรื่องความเร็วและความคล่องแคล่ว
 • ผู้เรียนจะสามารถทำข้อสอบในส่วนของไวยากรณ์ ทั้งแบบหาจุดผิดพลาดของประโยค (Error Recognition) และแบบตัวเลือก

คำนิยาม

 • STANDARD COURSE: คอร์สมาตรฐานแรกที่ทุกคนจะต้องลงเรียน เป็นการผสมผสานระหว่างไวยากรณ์แบบละเอียด, อ่านออกเสียงเพื่อให้พูดได้, และการปรับระบบความคิดให้เป็นภาษาอังกฤษ
 • ผู้เรียนสามารถเรียนได้แบบกึ่งตัวต่อตัวที่โรงเรียน (In-Class) เท่านั้น 

ราคา

 • 33,000 บาท

โปรโมชั่น

 • ผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิต 0% x 10 เดือน ผ่านบัตรเครดิตที่ร่วมรายการทางด้านล่าง
  • Bangkok Bank
  • KTC
  • KBank
 • หรือ สามารถตรวจสอบส่วนลดและโปรโมชั่นได้ที่ Official Line Account ของโรงเรียนฯ

การจัดสรรเวลา

วิธีการ

อายุ

วิถีชีวิต

หัวช้า

ความทั่วถึง

Personalized

Empathy

KPI

ปัญหาของการเรียนทั่วๆไป:

ผู้เรียนวัยทำงานที่มีเวลาไม่ตรงกันในแต่ละวัน โดยเฉพาะผู้ที่ทำงานเป็นกะ, วัยมหาลัยจะต้องใช้เวลากับการเรียนในมหาวิทยาลัยและงานต่อเนื่องเป็นหลัก, วัยมัธยมศึกษาตอนปลาย มีหลายวิชาเรียนที่จะต้องเข้า

ทำให้ไม่สามารถจัดสรรเวลาเรียนแบบต่อเนื่องได้ อันจะก่อให้เกิดการเลิกเรียนกลางคัน

สิ่งที่ McBrown’s In-Class แก้ไข:

ผู้เรียนสามารถสร้างตารางเรียนขึ้นมาเองได้ โดยสามารถกำหนดวันเรียน และชั่วโมงเรียนในแต่ละวันได้ด้วยตนเอง ภายในเวลาที่โรงเรียนเปิดทำการ อ้างอิงจาก www.brown-english.com/timetable

ปัญหาของการเรียนทั่วๆไป:

ผู้เรียนที่เป็นผู้ใหญ่ที่ไม่มีพื้นฐาน ต้องการเรียนใหม่ทั้งหมด แต่ไม่ได้ต้องการวิธีการเรียนแบบเด็ก เช่นการร้องเพลง ABC หรือบทสนทนาจำพวก Hello, How are you?

สิ่งที่ McBrown’s In-Class แก้ไข:

เนื้อหาและวิธีการของ McBrown’s In-Class ถูกสร้างมาเพื่อผู้ใหญ่ที่ต้องการเรียนใหม่ทั้งหมด เราสอนแม้กระทั่ง ABC แต่ในแบบที่เหมาะสมกับผู้ใหญ่ และจะลัดไปยังขั้น Advance ได้ในเพียงเล่มที่ 2 ของคอร์ส Standard จากทั้งหมด 6 เล่ม

ปัญหาของการเรียนทั่วๆไป:

ผู้เรียนที่เป็นผู้ใหญ่จะรู้สึกเขินอาย เมื่อต้องมาเรียนร่วมคลาสกับเด็ก โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเป็น Class Conversation ที่จะต้องจับคู่กัน

สิ่งที่ McBrown’s In-Class แก้ไข:

McBrown’s In-Class จำกัดอายุผู้เรียน 17 ปีขึ้นไป ด้วยความเหมาะสมของเนื้อหาและบรรยากาศในการเรียน

ปัญหาของการเรียนทั่วๆไป:

ผู้เรียนที่เป็นผู้ใหญ่ โดยเฉพาะวัยทำงาน จะได้รับความเครียดที่สะสมจากการทำงานประจำวัน การเรียนทักษะเพิ่มเติมจะทำให้เป็นการเพิ่มความเครียดในชีวิตช่วงที่เรียนและลดโอกาสในการพักผ่อน

สิ่งที่ McBrown’s In-Class แก้ไข:

ผู้เรียนสามารถจัดสรรเวลาเรียนให้เหมาะกับ Lifestyle ของตนเองในแต่ละช่วงเวลาได้ 100%

ปัญหาของการเรียนทั่วๆไป:

ผู้เรียนที่หัวช้า หากเรียนเป็นกลุ่ม มักจะตามเพื่อนไม่ทัน อันเป็นสาเหตุของการเลิกเรียนกลางคันเนื่องจากเรียนต่อไปก็ไม่รู้เรื่องอยู่ดี

สิ่งที่ McBrown’s In-Class แก้ไข:

วิธีการเรียนของ McBrown’s In-Class คือเป็นแบบกึ่งตัวต่อตัว ดังนั้นปัญหาการตามเพื่อนไม่ทันจึงไม่เคยถูกพบในโรงเรียน

ปัญหาของการเรียนทั่วๆไป:

การเรียนเป็นกลุ่ม ไม่ว่าจะขนาดใด จะมีผู้เรียนตกค้างที่ได้รับการดูแลไม่ทั่วถึงเสมอ

สิ่งที่ McBrown’s In-Class แก้ไข:

วิธีการเรียนของ McBrown’s In-Class คือเป็นแบบกึ่งตัวต่อตัว อีกทั้ง เราจำกัดจำนวนนักเรียน 10 คนต่อครู 1 คนในแต่ละชั่วโมง และเราสร้างเนื้อหาและระบบการเรียนมาให้เอื้อกับจำนวนนักเรียนที่จำกัดไว้ ดังนั้นปัญหาการดูแลไม่ทั่วถึงจึงไม่เคยถูกพบในโรงเรียน

ปัญหาของการเรียนทั่วๆไป:

ผู้เรียนแต่ละคน ใช้เวลาและจำนวนครั้งในการทำแบบฝึกหัดไม่เท่ากัน ในการเรียนให้สัมฤทธิ์ผล

สิ่งที่ McBrown’s In-Class แก้ไข:

ผู้เรียน McBrown’s In-Class จะได้รับสิทธิ์ในการใช้งาน Online Practice ซึ่งเป็นแบบฝึกหัดเดียวกับในหนังสือเรียน ที่สามารถทำซ้ำกี่ครั้งก็ได้หากต้องการทบทวน

ปัญหาของการเรียนทั่วๆไป:

หลายๆโรงเรียนใช้หลักสูตรสำเร็จที่ถูกซื้อมาจากต่างประเทศ โดยผู้ออกแบบหลักสูตรไม่ได้เข้าใจความคิดของชาติที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็น Mother Tongue

สิ่งที่ McBrown’s In-Class แก้ไข:

หลักสูตรในคอร์ส Standard ถูกกลั่นกรองและแก้ไขมากว่า 50 รอบ จากข้อสงสัยทั้งหมดที่เจอโดยผู้เรียนชาวไทยที่ไม่มีพื้นฐาน

ปัญหาของการเรียนทั่วๆไป:

หลายๆโรงเรียนใช้หลักสูตรสำเร็จที่ใช้จำนวนชั่วโมงในการเรียนเป็นหลัก ส่งผลให้ครูสอนตามจำนวนชั่วโมงที่ถูกกำหนดไว้ในคอร์ส โดยไม่ได้คำนึงถึงว่านักเรียนจะได้รับเนื้อหาที่สอนได้เต็มที่หรือไม่

สิ่งที่ McBrown’s In-Class แก้ไข:

การที่ McBrown’s In-Class ไม่มีจำนวนชั่วโมงจำกัด ทำให้ครูไม่ได้รับแรงกดดันว่าจะต้องสอนเนื้อหาใดๆให้จบภายในชั่วโมงที่กำหนด ทำให้ไม่สอนแบบเร่งรัด แต่คำนึงถึงความเข้าใจที่ผู้เรียนได้รับมากกว่า

ยังไม่แน่ใจอีกเหรอ?

ทำไมไม่ลองอ่านรีวิวจากผู้เรียนดูก่อนล่ะ? 
เพื่อประกอบการตัดสินใจ

McBrown