INTERACTIVE ONLINE COURSE

คอร์สปรับมาตรฐานแบบ อินเตอร์แอคทิฟออนไลน์  (IOC)

คอร์สนี้เหมาะกับใครบ้าง?

 • ผู้เรียนที่ไม่มีพื้นฐาน หรือต้องการเรียนใหม่ทั้งหมด
 • ผู้เรียนที่มีจุดประสงค์เพื่อใช้ในการพัฒนาทักษะโดยรวมทางด้านภาษาอังกฤษ
 • ผู้ที่อาศัยอยู่นอกพื้นที่เขตกทม. และไม่สะดวกเดินทางมาเรียนที่โรงเรียน

คอร์สนี้จะได้เรียนอะไรบ้าง?

 • ผู้เรียนจะได้เรียนไวยากรณ์ขั้นละเอียดผสมผสานกับการปรับวิธีการคิด ในแบบฉบับของ McBrown®
 • ผู้เรียนจะได้เรียนหลักของการอ่านออกเสียง (Pronunciation)
 • ผู้เรียนจะสามารถแต่งประโยคแบบซับซ้อนเป็นภาษาอังกฤษได้ แต่ยังไม่ช่วยในเรื่องความเร็วและความคล่องแคล่ว
 • ผู้เรียนจะสามารถทำข้อสอบในส่วนของไวยากรณ์ ทั้งแบบหาจุดผิดพลาดของประโยค (Error Recognition) และแบบตัวเลือก

คำนิยาม

 • STANDARD COURSE: คอร์สมาตรฐานแรกที่ทุกคนจะต้องลงเรียน เป็นการผสมผสานระหว่างไวยากรณ์แบบละเอียด, อ่านออกเสียงเพื่อให้พูดได้, และการปรับระบบความคิดให้เป็นภาษาอังกฤษ
 • ผู้เรียนสามารถเรียนได้แบบ อินเตอร์แอคทิฟออนไลน์ เท่านั้น

ราคา

 • 26,900 23,900 บาท

โปรโมชั่น

 • ผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิต 0% x 10 เดือน ผ่านบัตรเครดิตที่ร่วมรายการทางด้านล่าง
  • Bangkok Bank
  • KTC
  • KBank

Interactive Online Course (IOC) 

คอร์สเรียนแบบ อินเตอร์แอคทีฟออนไลน์ พัฒนาขึ้นโดย McBrown® คือ บทเรียนที่จะปรับตามความเข้าใจผู้เรียน ขึ้นอยู่กับคำตอบที่ผู้เรียนเลือกในแต่ละเนื้อหา ผู้เรียนแต่ละคนจะได้ชมวีดีโอในความยาวที่ไม่เท่ากัน ในคำอธิบายที่ต่างกัน ให้เหมาะสมกับระดับความเข้าใจของแต่ละคน

 

 

สิ่งที่ IOC แก้ไขปัญหา

สมาธิ

ความเข้าใจ

อัตราการเรียนรู้

หัวช้า

รู้จักตนเอง

คลิก Tab ด้านซ้ายมือ เพื่ออ่านเพิ่มเติม

ปัญหาของการเรียนออนไลน์ทั่วๆไป:

ผู้เรียนขาดสมาธิและวินัยในการเรียน, ผู้สอนไม่สามารถตรวจสอบได้ว่า ณ ขณะที่เรียน ผู้เรียนได้ทำการเรียนจริงหรือทำกิจกรรมอื่นควบคู่กันไปด้วย

สิ่งที่ IOC แก้ไข:

การที่เป็น Interactive Video ทำให้ผู้เรียนไม่สามารถเปิด iVDO ค้างไว้ แล้วทำกิจกรรมอย่างอื่นไปด้วยได้ เนื่องจาก iVDO จะมีคำถามที่ผู้เรียนจะต้องตอบ โดยใช้เนื้อหาก่อนหน้านั้นมาตอบ หากผู้เรียนไม่ได้ฟังเนื้อหา ผู้เรียนจะไม่สามารถตอบคำถามได้ เป็นสาเหตุที่ทำให้ผู้เรียนต้องดู iVDO นั้นๆอีกรอบหนึ่ง และผู้เรียนไม่สามารถทำกิจกรรมอย่างอื่นไปด้วยได้ เนื่องจากหากผู้เรียนไม่ตอบคำถามที่ตัว iVDO ถามไว้ ตัว iVDO จะไม่เล่นต่อ ก็จะเป็นการบังคับให้ผู้เรียนมาดูตัว iVDO ใหม่อีกครั้งหนึ่งอยู่ดี

ปัญหาของการเรียนออนไลน์ทั่วๆไป:

ผู้เรียนทำแบบฝึกหัดแล้วผิด แต่ไม่เข้าใจว่าสาเหตุที่ผิดคืออะไร และหาคนมาเฉลยให้ไม่ได้เพราะเป็นการเรียนแบบ Video / Live เป็นกลุ่มๆ

สิ่งที่ IOC แก้ไข:

เนื้อหาของตัวแบบฝึกหัดในคอร์ส Standard จะถูกคัดกรองมาแล้วระดับหนึ่งว่า เมื่อผู้เรียนตอบผิดและเมื่อดูเฉลยแล้ว ผู้เรียนจะสามารถพิจารณาได้ว่าทำไมจึงผิดในข้อนั้นๆ เนื่องจากเราตัดปัจจัยตัวอื่นๆไปในแบบฝึกหัดแล้วหากผู้เรียนยังไม่ได้เรียนเรื่องนั้นๆ

ปัญหาของการเรียนออนไลน์ทั่วๆไป:

ผู้เรียนแต่ละคนมีระดับความไวที่แตกต่างกัน ดังนั้นการใช้ Video ตัวเดียวกัน / Live สอนครั้งเดียวกันจะก่อให้เกิดปัญหาที่แตกต่างกัน

ในมุมของผู้เรียนที่หัวไวเกินกว่าค่าเฉลี่ย ผู้เรียนจะเกิดความรู้สึกเบื่อและรู้สึกเสียเวลาว่าต้องมานั่งฟังคำอธิบายในสิ่งที่ตนเองรู้อยู่แล้ว อันจะทำให้เกิดปัญหาข้อ 1-3

ในมุมของผู้เรียนที่หัวช้าเกินกว่าค่าเฉลี่ย ผู้เรียนจะต้องการคำอธิบายที่มากกว่าคนอื่นใน Class ซึ่งการใช้ Video ตัวเดียวกับกลุ่มที่หัวไว จะไม่ตอบโจทย์ และการเรียนใน Class เดียวกันกับกลุ่มที่หัวไว จะทำให้ผู้เรียนที่หัวช้าตามไม่ทัน ซึ่งเมื่อตามไม่ทัน ผู้เรียนในกลุ่มนี้จะหยุดให้ความสนใจในเนื้อหา (เนื่องจากถึงให้ความสนใจไป อย่างไรก็ไม่รู้เรื่องอยู่ดี) อันจะนำให้ไปสู่ปัญหาข้อ 1-3

สิ่งที่ IOC แก้ไข:

iVDO จะมีการกดตอบคำถามในตัว iVDO คำสอน หากตอบถูก จะลัดคำอธิบายที่มากกว่าปกติ ดังนั้น กลุ่มที่หัวไว จึงไม่มีความจำเป็นต้องฟังคำอธิบายในสิ่งที่ตนเองรู้อยู่แล้ว จะทำให้ความยาวของบทเรียนลดลง

หากตอบผิด จะมีคำอธิบายเพิ่มเติมในมุมของผู้ที่หัวช้า, ไม่มีพื้นฐาน เป็นคำอธิบายที่ผ่านการสะสมประสบการณ์สอนผู้ที่ไม่มีพื้นฐานมากว่า 6 ปีของ McBrown English ซึ่งเป็นสิ่งที่โรงเรียนส่วนใหญ่มักมองข้าม

ดังนั้น การใช้ iVDO ตัวเดียวกัน แต่ในมุมของผู้เรียนแต่ละคน จะได้รับสารที่ไม่เท่ากัน ตามความต้องการของผู้เรียนแต่ละคน

ปัญหาของการเรียนออนไลน์ทั่วๆไป:

ผู้เรียนบางคน ในหัวข้อบางเรื่อง ต้องเรียนเรื่องเดิมหลายๆรอบ เนื้อหาจึงจะเข้าไปอยู่ในหัวอย่างฝังลึกได้ การเรียนแบบ Live ไม่สามารถดูซ้ำได้

สิ่งที่ IOC แก้ไข:

การเรียนที่เป็น Video สามารถทำให้ผู้เรียนดูซ้ำเรื่องเดิมได้หลายๆครั้ง

ตัวคำอธิบายในคอร์ส Standard มีความละเอียดมาก และจะถามเรื่องเดิมซ้ำๆ หากผู้เรียนคนใด ยังตอบผิดเรื่องเดิมซ้ำๆ ลิงค์ iVDO เฉพาะเรื่องนั้นๆที่เป็นจุดอ่อนของคนนั้นๆจะปรากฏขึ้น เป็นการ Personalize ให้ผู้เรียนแต่ละคนแก้จุดอ่อนของตนเอง

ตัวแบบฝึกหัด เป็นแบบฝึกหัดจริงๆที่ไม่ได้มีการวัดการทดสอบใดๆ จุดประสงค์คือให้ Personalize แก่ตัวผู้เรียนแต่ละคน ในแบบฝึกหัดหนึ่งๆ ผู้เรียนจะสามารถทำผิดได้แค่ 3 จุด หากผิดเกิน 3 จุด ผู้เรียนจะต้องทำแบบฝึกหัดนั้นใหม่อีกหนึ่งรอบ

นั่นหมายความว่า ในมุมของผู้เรียนที่สามารถทำแบบฝึกหัดผ่านได้ในรอบเดียว ผู้เรียนก็ไม่จำเป็นที่จะต้องทำเรื่องเดิมซ้ำๆ แต่ในมุมของผู้เรียนที่ผิดเรื่องเดิมซ้ำๆ ผู้เรียนจะต้องทำแบบฝึกหัดเรื่องเดิมๆจนกว่าจะเป็นความผิดในเรื่องนั้นครั้งสุดท้าย

ปัญหาของการเรียนออนไลน์ทั่วๆไป:

ผู้เรียนบางคน ในหัวข้อบางเรื่อง ต้องเรียนเรื่องเดิมหลายๆรอบ เนื้อหาจึงจะเข้าไปอยู่ในหัวอย่างฝังลึกได้ การเรียนแบบ Live ไม่สามารถทำให้ผู้สอนมองเห็นจุดอ่อนของแต่ละคนได้ อีกทั้งผู้เรียนก็ไม่สามารถระบุจุดอ่อนของตนเองได้เช่นกัน

จริงอยู่ที่การเรียนแบบ Video ทั่วไป ผู้เรียนจะสามารถดูซ้ำไปมาได้ แต่ตัวผู้เรียนเอง ในหลายๆครั้ง ยังไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าตัวเองไม่เข้าใจในเรื่องอะไร

สิ่งที่ IOC แก้ไข:

iVDO จะถามเจาะเรื่องนั้นๆ หากผู้เรียนตอบเรื่องใดผิด ก็จะมีลิงค์ให้เข้าไปดูเรื่องนั้นๆโดยเฉพาะ ทำให้ผู้เรียนรู้เรื่องที่เป็นจุดอ่อนของตนเอง ไม่จำเป็นต้องเสียเวลาดู iVDO คำสอนซ้ำทุกเรื่อง และไม่จำเป็นต้องเสียเวลามานั่งหาว่าตนเองอ่อนเรื่องอะไร เพราะหลายคนไม่สามารถหากได้ว่าตนเองจุดอ่อนคืออะไร จึงทำให้เลิกเรียน

McBrown