Support SAC

Self Automated Class

วิธีการเรียนคอร์สปรับมาตรฐานกึ่งอัตโนมัติด้วยตนเองที่โรงเรียน

สิ่งที่ผู้เรียนต้องมี

ขั้นตอนการเรียนรู้

STEP 1


 

ผู้เรียนจะได้รับชมคำอธิบายในหัวข้อต่างๆ ผ่านทางอินเตอร์แอคทิฟวีดีโอ

STEP 2


 

ผู้เรียนจะต้องทำแบบฝึกหัดในแต่ละบท ในหนังสือเรียนของตนเอง

STEP 3


 

ผู้เรียนนำคำตอบที่ได้มาตรวจสอบในระบบตรวจเช็ค ในกรณีที่ผู้เรียนทำแบบฝึกหัดผิด ระบบจะเฉลยคำตอบที่ถูกต้องอัตโนมัติ

เงื่อนไขการเข้าเรียน

  • ระบบ Self Automated Class จะไม่มีครูผู้สอนไว้คอยให้คำปรึกษา แต่เป็นเพียงการเรียนผ่านอินเตอร์แอคทิฟวีดีโอ และตรวจเช็คคำตอบผ่านระบบอินเตอร์แอคทิฟออนไลน์เท่านั้น
  • ผู้เรียนจะต้องจองที่นั่งผ่านระบบจองเรียน ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 ชั่วโมงก่อนเข้าเรียน มิฉะนั้น ผู้เรียนจะไม่สามารถจองที่นั่งเรียนได้
  • หากผู้เรียนไม่สะดวกเข้าเรียนตามที่จองที่นั่งไว้ ผู้เรียนจะต้องยกเลิก/แก้ไขการสำรองที่นั่งผ่านระบบจองเรียน ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 ชั่วโมงก่อนคาบเรียนที่จองไว้ มิฉะนั้น ผู้เรียนจะไม่สามารถยกเลิก/แก้ไขการสำรองที่นั่งเรียนได้
  • ในแต่ละครั้งที่ผู้เรียนเข้าเรียน ผู้เรียนสามารถจองที่นั่งเรียนได้ไม่จำกัดชั่วโมง ตามตารางเรียนที่โรงเรียนเปิดให้บริการ โดยในแต่ละครั้งที่เข้าเรียน ไม่จำเป็นต้องเป็นวัน-เวลาเดียวกัน

ติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือของ McBrown®

ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่ ประหยัดเวลาโดยการขอการสนับสนุนทางออนไลน์ เราจะติดต่อผู้เชี่ยวชาญให้กับคุณ

McBrown