McBrown

McBrown English Thailand
McBrown คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ คอร์สเรียน IELTS คอร์สเรียน TOEIC สำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐาน
13 Feb

McBrown โรงเรียนในสวนแห่งแรกของประเทศไทย

เพื่อตอบรับกับชีวิตการเรียนยุคหลัง Covid-19 McBrown® สร้างประสบการณ์รูปแบบใหม่ที่หาใครเหมือนมิได้ โดยได้ย้ายโรงเรียนภาษาอังกฤษไปไว้ใน Mitrtown Sky Garden ของศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ ผู้เรียนจะได้นั่งเรียนท่ามกลางธรรมชาติในสวนลอยฟ้าเป็นที่แรกของประเทศไทย

คุณอนุพงศ์ มิตรเทวิน ผู้ก่อตั้งและผู้บริหารโรงเรียนภาษาแม็คบราว์น กล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ เราได้เน้นระบบการระบายอากาศและความใกล้ชิดกับพื้นที่เปิดโล่งเป็นหลัก ทั้งนี้เรายังคงคำนึงถึงเป้าหมายของโรงเรียน ที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เรียนควบคู่กันไปเช่นเดิม หากคุณอยากเห็นวิวเมือง คุณหันไปด้านขวา แต่หากคุณอยากสัมผัสกับธรรมชาติ คุณก็แค่หันมาด้านซ้าย

ตั้งอยู่ ณ Mitrtown Sky Garden ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ แค่กดลิฟต์มาที่ชั้น 5 ฝั่งโรงภาพยนตร์ House Samyan แล้วมองออกมาด้านนอกตัวตึก คุณก็จะเห็นห้องเรียนกระจกที่ตั้งอยู่ในสวนลอยฟ้านี้แล้วครับ

โทร. 062-626-6369
www.brown-english.com

McBrown คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ คอร์สเรียน IELTS คอร์สเรียน TOEIC สำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐาน McBrown คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ คอร์สเรียน IELTS คอร์สเรียน TOEIC สำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐาน McBrown คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ คอร์สเรียน IELTS คอร์สเรียน TOEIC สำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐาน

McBrown