APPLY

ลงทะเบียน

ผ่านทางไลน์ คลิกเลย

ชำระค่าสมัครเรียน

และยืนยันการชำระ

เริ่มเรียนได้เลย

และกำหนดตารางเรียนด้วยตนเอง

 

เงื่อนไขการสมัคร

 • รับสมัครเฉพาะผู้เรียนที่มีอายุ 17 ปีขึ้นไปเท่านั้น
 • ผู้ที่ประสงค์จะทำการสมัครเรียน สามารถทำการลงทะเบียนเพื่อรับ Username และ Password ในการสำรองที่นั่งได้ ผ่านทางไลน์ (คลิกที่นี่ เพื่อทำการสำรองที่นั่ง) โดยการแจ้ง
  1. ชื่อ-สกุล
  2. ชื่อเล่น
  3. เบอร์โทรติดต่อ
  4. อีเมล์
  5. คอร์สที่ต้องการจะลงเรียน (ผู้เรียนจะต้องแจ้งว่าประสงค์จะสมัครเรียนเป็นแบบรายคอร์ส หรือเป็นแบบแพคเกจ)
 • ยืนยันการสมัครโดยการชำระค่าสมัครตามวิธีที่ได้รับหลังจากแจ้งรายละเอียดลงทะเบียน
 • หลังจากทำการยืนยันการสมัครแล้ว ผู้สมัครจะได้รับ Username และ Password เพื่อลงตารางเรียนผ่านระบบการจอง ผู้เรียนสามารถเริ่มเรียนวัน-เวลาใดก็ได้ตามตารางที่เปิดไว้ให้ (คลิกที่นี่ เพื่อดูตารางเวลาที่เปิดให้จอง) 
 • หลังจากนั้น ผู้เรียนจะได้เข้าเรียนตามคอร์สที่สมัครไว้ตามลำดับ (คลิกที่นี่ เพื่อดูรายละเอียดและลำดับของคอร์สเรียน) โดยการเรียนจะเป็นแบบกึ่งตัวต่อตัวทุกคอร์ส
 • ไม่สามารถถ่ายโอนสิทธิ์การสำรองที่นั่งให้แก่ผู้อื่นได้