How to begin      
APPLY
     


A
สำรองที่นั่ง

ติดต่อ 099-230-1230 เพื่อตรวจสอบ
และสำรองที่นั่ง
C
ชำระเงิน

โอนเงินค่าสมัครผ่านธนาคาร
พร้อมยืนยันผ่าน Social Media ที่สะดวก
M
เข้าเรียน

รับหนังสือได้ที่ห้องเรียน
ณ วันเปิดเรียน

หมายเหตุ:
  - การสมัครเรียนจะเสร็จสมบูรณ์เมื่อทำครบทั้ง 3 ขั้นตอน
  - กรุณาศึกษารายละเอียดคอร์สและรอบการเรียนก่อนตัดสินใจ ทาง Brown English ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินหลังจากการชำระเงิน
  - ค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน เรียกเก็บจากผู้โอนเงิน
  - ใช้สลิปธนาคาร 1 ใบ ต่อ 1 คอร์สเรียน
  - กรุณายืนยันการชำระเงิน โดยส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่ info@brown-english.com หรือ Line@ ID: @brownenglish พร้อมแจ้งชื่อ-สกุลผู้สมัคร และรหัสการสำรองที่นั่ง
  - ผู้สมัครจะต้องยืนยันการชำระเงินภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากสำรองที่นั่ง มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
  - หากโอนเงินก่อนโดยไม่ทำการสำรองที่นั่งในขั้นตอนที่ 1 ทาง Brown English จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่นั่งเต็ม
  - ในกรณีหลักฐานการโอนเงินค่าลงทะเบียน หรือสำเนาสลิปธนาคารสูญหาย ทาง Brown English จะไม่มีส่วนรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น
  - ผู้เรียนสามารถโอนเงินค่าลงทะเบียนเรียน ผ่านธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 023-0-12960-9 ชื่อบัญชี นายอนุพงศ์ มิตรเทวิน
  - ผู้เรียนสามารถดูรายละเอียดตารางเวลาเรียนได้ โดยคลิกที่นี่
  - กรณีการเปลี่ยนคาบเรียนหลังจากสำรองที่นั่งไปแล้ว สามารถทำการเปลี่ยนคาบเรียนได้ก่อนเริ่มเรียน 2 วันเท่านั้น มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์