Day

February 7, 2019

Remote On Tour

เป็นปีที่ 2 แล้วครับ ที่เราได้มีโอกาสไปสอนเด็กชั้นป.6 โรงเรียนหลังเขาแห่งหนึ่งชื่อว่า บ้านวังสีสด ในอำเภอปากช่อง จ.นครรราชสีมา ได้ทราบถึงปัญหาที่แท้จริงว่ามันคืออะไร แล้วลองพยายามแก้ให้ถูกจุด โดยนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วย เพราะปัญหาที่เราได้เห็นมาคือการขาดแคลนครู เราจึงใช้ระบบ “รีโมต” ซึ่งเป็นระบบการศึกษาควบคุมจากทางไกล ผ่านมือถือ ที่พัฒนาโดยโรงเรียนภาษาแมคบราวน์ ให้น้องๆเหล่านี้ได้ลองใช้เป็นครั้งแรก เพื่อนำมาผ่อนภาระครู เพิ่มประสิทธิภาพและวางแนวทางในการสอน ตอนแรกก็ยังไม่เชื่อหรอกครับว่าเราจะทำได้จริง แต่พอผลมันออกมา...
Continue Reading