ตัวอย่างงานเขียน

เรียนแล้วจะเขียนได้ระดับไหนนะ?
1 Jul

ตัวอย่างงานเขียนของผู้เรียน

ผลงานด้านล่างจะเป็นตัวอย่างงานเขียนของผู้เรียนคอร์ส Writing โดยจะสลับสับเปลี่ยนกันไปทุกๆเดือน เพื่อการตัดสินใจของผู้สมัครว่าจะพัฒนาถึงระดับไหนครับ ไปชมกันเลย!

 


 

ARE PAPER BOOKS GOING TO BE REPLACED BY E-BOOKS?

Currently, there are several evolution of technology indicating that new things are coming. Advanced technology has allowed our life style to be better. There are new technologies – not only machine, other equipment letting us be comfortable, but also e-books.
E-book is the book on the internet, it is suitable for people with no free time as you just have a phone and the internet, you are able to read it anywhere anytime. What’s more, there are various types of contents. To exemplify, news, magazine, fashion, tales, literature including other fields.
Nonetheless, it is somewhat different from paper books that there are flaws – both easy to be destroyed, expensive, waste amount of room to keep and, apparently, they have to deforest in order to bring tree to produce paper. Besides, it is more comfortable to hold a small, smart phone than to hold a hardbound book. That is why E-books are chosen.
Due to the fact above, people are more interested in e-books than paper books, eventually, despite some left, paper books are going to be faded in the near future indeed.
Jittima Luanwiset (Jomjam) Student ID: 60039
Time Spent: 1.5 hrs
Course Attended: Writing

Leave a Reply